Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě
společnosti EUROSEAL a.s.

(dle obchodního zákoníku – zákon č. č. 513/1991 Sb pro podnikatelské subjekty a v souladu s novelou Občanského zákoníku - zákon č. 367/2000 Sb. pro fyzické občany nepodnikatele)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na internetových stránkách www.euroseal.cz jehož provozovatelem je EUROSEAL a.s., IČ: 25414046, DIČ: CZ25414046 se sídlem: Majakovského 651/13, 460 06, Liberec 6 (dále jen prodávající). Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
 2. Pro smluvní vztah s podnikatelskými subjekty se obchodní podmínky řídí platným obchodním zákoníkem – zákon č. 513/1991 Sb.
 3. Pro smluvní vztah s nepodnikajícími fyzickými osobami – občany se obchodní podmínky řídí platným občanským zákoníkem – zákon č. 367/2000 Sb.
 4. Jakákoliv přání na individualizaci, jiné než standardní barvy, nebo požadované množství zboží nad 10.000 ks od jednoho druhu se řeší prostřednictvím prodejního oddělení společnosti EUROSEAL a.s. na telefonním čísle +420 486 142 036

II. Vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka zboží vzniká vložením vybraného zboží do „nákupního košíku", vyplněním požadovaných identifikačních údajů a řádným odesláním objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku".
 2. Identifikačními údaji se rozumí:
  • U podnikatelských subjektů: Název firmy, IČ, DIČ, e-mail, telefon, fakturační adresa, případně dodací adresa.
  • U nepodnikajících fyzických osob – občanů: Jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa, případně dodací adresa.
 3. Odesláním objednávky dojde k vytvoření závazné objednávky, kupující tímto také stvrzuje, že se důkladně seznámil s nákupními podmínkami a platným reklamačním řádem.
 4. Kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím automatizovaného systému internetového obchodu www.euroseal.cz. V případě, že toto potvrzení není doručeno do 24 hodin od odeslání objednávky, kupující bude kontaktovat prodejní oddělení společnosti EUROSEAL a.s. na telefonním čísle +420 486 142 036, tak aby nedošlo ke zbytečnému prodlení ve vyřizování objednávky. Doporučuje se také zkontrolovat složku nevyžádané pošty.
 5. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky.
 6. Místem doručení se rozumí adresa uvedená v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží zůstává na straně prodávajícího, až do zaplacení sjednané kupní ceny. Jejím úplným zaplacením vlastnictví zboží přechází na kupujícího.

III. Platební a dodací podmínky

 1. U nových zákazníků je první dodávka zboží výhradně na dobírku. Další objednávky stejného zákazníka jsou možné na fakturu se splatností 14 dní. Je na odpovědnosti zákazníka, aby zvolil správný druh platby a dopravy při vyplňování objednávkového formuláře. V případě, že bude zvolena nesprávná forma úhrady nebo dopravy, prodávající si vyhrazuje právo nápravy a doúčtování rozdílu v ceně.
 2. Doručení zboží je prováděno pomocí smluvní přepravní služby prodávajícího. Dodání pomocí jiného přepravce je možné po dohodě a za příplatek.
 3. Cena za doručení zboží a doběrečné je 77,- Kč za 1 balík a 30 Kč za dobírku.
 4. Obvyklá dodací lhůta je 1 týden. O přesném termínu dodání se lze informovat na obchodním oddělení prodávajícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 1. Kupující (Fyzická nepodnikající osoba – občan) má právo podle § 53 odstavce 7 novelizovaného občanského zákoníku č. 40/1964 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Pro kupující (podnikatelské subjekty) společnost EUROSEAL a.s. garantuje možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Pokud se kupující tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené a nepoužité zboží zaslat zpět v uvedené lhůtě. Součástí zásilky musí být také kopie daňového dokladu od zboží.
 4. Rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy je nutné oznámit na e-mail euroseal@euroseal.cz nebo na telefonní číslo +420 486 142 036. Budou dohodnuty detaily navrácení zboží a peněz.
 5. Po obdržení vráceného zboží v požadovaném stavu, prodávající vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku převodem na jeho bankovní účet do 30ti dnů od doručení vráceného zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, ochranný obal apod.).
 6. Vrácené zboží musí být odesláno standardní balíkovou poštou, v kvalitním ochranném obalu, aby se vyloučilo jeho možné poškození při přepravě. Prodávající nebude akceptovat žádnou dobírku.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavření kupní smlouvy s kupujícím v případě, že objednané zboží se již dále nevyrábí nebo nedodává nebo došlo k výrazné změně jeho ceny.
 2. V případě, že některá výše uvedená skutečnost nastane, prodávající kupujícího neprodleně o této skutečnosti bude informovat.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavření kupní smlouvy pokud došlo k chybnému uvedení ceny, popisu zboží a jeho vlastností.

VI. Změna cen

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

VII. Záruční podmínky a reklamace

 1. Záruční doba na zboží dodané fyzickým nepodnikajícím osobám – občanům dle občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců.
 2. Záruční doba na zboží dodané podnikatelským subjektům dle obchodního zákoníku je smluvně stanovena na 24 měsíců.
 3. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s platnými zákony ČR a v souladu s reklamačním řádem platným v internetovém obchodě www.euroseal.cz společnosti EUROSEAL a.s.

 

Datum vydání obchodních podmínek: 20.února 2013

EUROSEAL a.s.

Majakovského 651/13
460 06 Liberec
Czech Republic

Phone.: (+420) 486 142 036-8
Mobil: (+420) 731 425 703
Fax: (+420) 486 142 060
Email: euroseal@euroseal.cz

Informace

Facebook

Rychlý kontakt


logo EU

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V roce 2013 proběhla ve společnosti EUROSEAL a.s implementace nového informačního systému.
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

© 2019 EUROSEAL a.s., All rights reserved

 • Česky | Deutsch | English | Spanish | Slovensky

( zavřít )


Registrace
Zapomenuté heslo

nákupní košík
Položek: 0 | 0,00 Kč