Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě společnosti EUROSEAL a.s.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EUROSEAL a.s. se se sídlem Majakovského 651/13, 460 06 Liberec, identifikační číslo: 254 14 046, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1272 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.euroseal.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Jakákoliv přání na individualizaci, jiné než standardní barvy, nebo požadované množství zboží nad 10.000 ks od jednoho druhu se řeší prostřednictvím prodejního oddělení společnosti EUROSEAL a.s. na telefonním čísle +420 486 142 036.

II. Vytvoření objednávky a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka zboží vzniká vložením vybraného zboží do „nákupního košíku“, vyplněním požadovaných identifikačních údajů a řádným odesláním objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“.
 2. Identifikačními údaji se rozumí:
 3. U podnikatelských subjektů: Název firmy, IČ, DIČ, e-mail, telefon, fakturační adresa, případně dodací adresa.
 4. U nepodnikajících fyzických osob – občanů: Jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa, případně dodací adresa.
 5. Odesláním objednávky dojde k vytvoření závazné objednávky, kupující tímto také stvrzuje, že se důkladně seznámil s nákupními podmínkami a platným reklamačním řádem.
 6. Kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky prostřednictvím automatizovaného systému internetového obchodu www.euroseal.cz. V případě, že toto potvrzení není doručeno do 24 hodin od odeslání objednávky, kupující bude kontaktovat prodejní oddělení společnosti EUROSEAL a.s. na telefonním čísle +420 486 142 036, tak aby nedošlo ke zbytečnému prodlení ve vyřizování objednávky. Doporučuje se také zkontrolovat složku nevyžádané pošty.
 7. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky.
 8. Místem doručení se rozumí adresa uvedená v objednávkovém formuláři.
 9. Vlastnické právo ke zboží zůstává na straně prodávajícího, až do zaplacení sjednané kupní ceny. Jejím úplným zaplacením vlastnictví zboží přechází na kupujícího.

III. Platební a dodací podmínky

 1. U nových zákazníků je první dodávka zboží výhradně na dobírku. Další objednávky stejného zákazníka jsou možné na fakturu se splatností 14 dní. Je na odpovědnosti zákazníka, aby zvolil správný druh platby a dopravy při vyplňování objednávkového formuláře. V případě, že bude zvolena nesprávná forma úhrady nebo dopravy, prodávající si vyhrazuje právo nápravy a doúčtování rozdílu v ceně.
 2. Doručení zboží je prováděno pomocí smluvní přepravní služby prodávajícího. Dodání pomocí jiného přepravce je možné po dohodě a za příplatek.
 3. Obvyklá dodací lhůta je 1 týden. O přesném termínu dodání se lze informovat na obchodním oddělení prodávajícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Dle § 1837 Občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. Pokud se kupující tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené a nepoužité zboží zaslat zpět v uvedené lhůtě. Součástí zásilky musí být také kopie daňového dokladu od zboží.
 3. Rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy je nutné oznámit na e-mail euroseal@euroseal.cz nebo na telefonní číslo +420 486 142 036. Budou dohodnuty detaily navrácení zboží a peněz.
 4. Po obdržení vráceného zboží v požadovaném stavu, prodávající vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku převodem na jeho bankovní účet do 30ti dnů od doručení vráceného zboží. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, ochranný obal apod.).
 5. Vrácené zboží musí být odesláno standardní balíkovou poštou, v kvalitním ochranném obalu, aby se vyloučilo jeho možné poškození při přepravě. Prodávající nebude akceptovat žádnou dobírku.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavření kupní smlouvy s kupujícím v případě, že objednané zboží se již dále nevyrábí nebo nedodává nebo došlo k výrazné změně jeho ceny.
 2. V případě, že některá výše uvedená skutečnost nastane, prodávající kupujícího neprodleně o této skutečnosti bude informovat.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavření kupní smlouvy pokud došlo k chybnému uvedení ceny, popisu zboží a jeho vlastností.

VI. Změna cen

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

VII. Záruční podmínky a reklamace

 1. Záruční doba na zboží dodané fyzickým nepodnikajícím osobám – občanům dle občanského zákoníku je stanovena na 24 měsíců.
 2. Záruční doba na zboží dodané podnikatelským subjektům dle obchodního zákoníku je smluvně stanovena na 12 měsíců.
 3. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s platnými zákony ČR a v souladu s reklamačním řádem platným v internetovém obchodě www.euroseal.cz společnosti EUROSEAL a.s.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zákaznících jsou společností EUROSEAL a.s. uchovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Datum vydání obchodních podmínek: 25.5. 2018

Nevíte si rady?
Potřebujete pomoci?

Ceny, technické parametry a výběr zboží
s námi můžete kdykoliv konzultovat:

 +420 486 142 037

 euroseal@euroseal.cz


UPOZORNĚNÍ:
Pro slovenské zákazníky kalkulujeme a potvrzujeme objednávky v EUR.