VÝROBA A TECHNOLÓGIE ZNAČENIE

Výroba každej bezpečnostné plomby je rozdelená do niekoľkých krokov a začína lisovaním plomby a klieštiny na moderných vstrekovacích lisoch. Nasleduje kompletizácia plomby, ktorá prebieha buď manuálne alebo automaticky na exteriérov linke. Štandardne sú plomby značené vzostupnú číselnou radou. Na prianie zákazníka je možné plomby označiť špeciálnym textom, prípadne logom zákazníka. Samozrejme je možné zabezpečiť potlač plomb čiarovým kódom. Na tento účel má naša spoločnosť moderný yterbiový vláknový laser, moderné termotransferové tlačiarne a presný inkjet.

V každom výrobnom kroku je každá jednotlivá plomba kontrolovaná, je tak zaručená kvalita samotnej plomby aj jej označenie. Naša spoločnosť EUROSEAL a.s. garantuje všetkým svojim zákazníkom jedinečnosť vyrobených plomb. Nie je teda možné, aby naša spoločnosť vyrobila duplicitné plombu.

Pre značenie našich bezpečnostných plomb používame nasledujúce technológie:

Hlboká tepelná ražba

Hlboká tepelná razba je základným spôsobom značenia našich plomb. Táto metóda zaručuje úplnú preukázateľnosť označenie plomby. Pri pokuse odstrániť alebo manipulovať označenie, možno vždy mechanoskopicky dokázať existenciu pôvodného značenia. Razba umožňuje tlač textu, grafického loga a číselné rady. Farba tlače je vždy jednofarebná s možnosťou voľby z niekoľkých farieb. Pre tlač grafického loga je vždy potrebné vyrobiť špeciálne razidlo. Jediným obmedzením tohto spôsobu značenia je nemožnosť tlačiť čiarový kód.

Raznice loga (textu), alebo číslovací hlava je zahrievaná na cca 130 ºC. Cez farebnú pásku sa uskutočňuje tlač na plombu. Teplom je docielené priľnutie pásky k plomby v mieste tlači a v podstate reliéfnemu vtlačenie do štítku plomby. Typy značených plomb: PL 91, PL95, PL2006/12, PL10, ES 540, ES 413, ES 411/L, ES 411/S, ES 414/L, ES 414/S, ES 412/S, ES 412/L.

Laser

Značenie laserom je najmodernejší spôsob značenia našich produktov. Umožňuje nezmazateľný popis plomby aj veľmi zložitými zostavami. Samozrejmosťou je možnosť tlače čísla a čiarového kódu. Jediným obmedzením tohto druhu značenia je jeho jednofarebnosť, bez možnosti voľby farby tlače. Značenie laserom je vhodné u svetlých farieb plomb - biela, šedá a žltá. Je vhodné všade tam, kde je vyžadovaný zložitejšie opis plomby a zvýšená odolnosť voči mechanickému oderu.

Pre možnosť značenie plomby laserom sa pri jej výrobe do plastu pridáva špeciálny prášok, ktorý umožňuje kontrastné značenie plomby. Tento prášok samozrejme nijako nemení mechanické vlastnosti plomby. Pri samotnom procese značenie laserový lúč pri kontakte s plombou zmení povrchové vlastnosti plastu a dôjde tak k vytvoreniu kontrastného popisu plomby. Typy značených plomb: PL 91, PL 95, ES 540, ES 083.

Thermotransfer

Značenie termo-transferom umožňuje označiť plomby logom, číslom, čiarovým kódom prípadne iným textom podľa požiadaviek zákazníka. Jedná sa o jednofarebný termo tlač cez farebnú pásku. Na výber je niekoľko farieb.


Tento spôsob značenia plomb je vhodný pre aplikácie, kde nedocházím k opakovanému hrubému oteru štítku plomby. Tento spôsob značenia nie je vhodný do chemicky agresívneho prostredia (benzíny, riedidlá, rozpúšťadlá). Pomocou horúceho tlačového valčeka je na plombu prenášaná farba z pásky. Typy značených plomb: PL 10, ES 413, ES 411/L, ES 411/S,          ES 414/L, ES 414/S, ES 412/L, ES 412/S.

Ink jet

Potlač plomb technológií presného atramentovej tlače sa využíva na tlač čiarového kódu. Typy značených plomb: PL 91 a PL 95.

Spoločnosť Euroseal, a.s. okrem štandardných typov značenie plômb (číselný rad, logo, čiarový kód) ponúka aj moderné špeciálne typy značenie pomocou tzv. 2D (maticových kódov).

Tieto kódy sa vyznačujú predovšetkým možnosťou uložiť na veľmi malom priestore veľké množstvo rôznych typov informácií. Maticová štruktúra kódu, spôsob kódovania a jeho "neusporiadanosť" čiže rozptýlenie dát zabezpečuje čitateľnosť informácií aj v prípade, že je časť kódu (až 65%) odtrhnutá alebo iným spôsobom zničená.

Ku značenia sú používané nasledujúce typy 2D kódov:

QR kód

QR kód je uznaný ako ISO štandard, možné je jeho bezplatné použitie. Skratka QR v názve označuje "Quick-Response" a vyjadruje zámer vytvoriť z tohto kódu prostriedok rýchlej odozvy. Kód daného typu dovoľuje zachytiť až 4 296 alfanumerických znakov.

S použitím tohto kódu je možné kódovať webové odkazy, telefónne čísla, logá, SMS správy a iné. Ako čítací softvér môžu slúžiť rôzne typy mobilných telefónov.

Datamatrix


Datamatrix je uznaný ako ISO štandard, užívanie je možné zdarma. Dáta Matrix dovoľuje kódovať až 2 335 alfanumerických znakov. Je možné napr. Zakódovať až 50 znakov do symbolu, ktorý je čitateľný na ploche 2-3 štvorcových milimetrov. Mikrorozmery takto dovoľujú daný typ kódov použiť na ochranu a jednoznačné identifikáciu produktov.

S použitím tohto kódu je možné kódovať webové odkazy, telefónne čísla, logá, SMS správy a iné. Ako čítací softvér môžu slúžiť rôzne typy mobilných telefónov.

 

 

 

EUROSEAL a.s.

Majakovského 651/13
460 06 Liberec
Czech Republic

Phone.: (+420) 486 142 036-8
Mobil: (+420) 731 425 703
Fax: (+420) 486 142 060
Email: euroseal@euroseal.cz

 
Facebook

Rýchly kontakt


© 2018 EUROSEAL a.s., All rights reserved

  • Česky | Deutsch | English | Spanish | Slovensky

( zavrieť )


Registrácia
Zabudnuté heslo

nákupný košík
Položiek: 0 | 0.00 EUR