HomePoužitíBezpečnostní a záchranné složky

Bezpečnostní a záchranné složky

Bezpečnostní složky a armáda

 • Zajištění počítačů
 • Označení důkazních materiálů
 • Zabezpečení munice a nebezpečných nákladů
 • Zajištění skladů

Požární ochrana a ochrana zdraví

 • Označení a zabezpečení hasících přístrojů
 • Označení a zabezpečení lékarniček na pracovištích
 • Zabezpečení nouzových východů

Zabezpečení objektů

 • Zabezpečení nouzových východů před zneužitím
 • Zabezpečení oken, mříží, bran a vjezdů
 • Označení inventáře

Zdravotnictví

 • Zajištění pytlů s nemocničním odpadem
 • Zabezpečení skladů
 • Zabezpečení zařízení před neoprávněnu manipulací
 • Označení matky a dítěte při porodu a následné péči
 • Převozy vzorků a dokumentace
 • Zapečetění dokumentace

Nevíte si rady?
Potřebujete pomoci?

Ceny, technické parametry a výběr zboží
s námi můžete kdykoliv konzultovat:

 +420 486 142 037

 euroseal@euroseal.cz

EUROSEAL a.s.

Majakovského 651/13
460 06 Liberec
Czech Republic

Certifikáty

TCert ISO 9001
TCert ISO / IEC 27001

Evropská unie
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V roce 2013 proběhla ve společnosti EUROSEAL a.s implementace nového informačního systému.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.